Disclaimer Teekengenootschap DEBUTADE

Disclaimer

Algemeen

Teekengenootschap Debutade (Debutade) heeft deze website hoofdzakelijk om haar eigen leden te informeren en anderen inzicht en informatie te geven over onze schilderclub. Debutade probeert op of via deze website steeds correcte, actuele en juiste informatie te geven. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze site onvolledig, onjuist of verouderd is. Debutade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of verouderde informatie aangeboden op www.debutade.nl. Aan alle op de Debutade-site aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid

De op www.debutade.nl opgenomen weblinks en toegevoegde informatie zijn informatief en ten tijde van publicatie door ons getest. Debutade is echter niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de links, evenmin als voor de informatie en voor het privacy-beleid van de website.

Auteursrechten

Op alle foto’s op de website www.debutade.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze foto’s en werken, anders dan raadpleging via internet, is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.debutade.nl moet vergezeld gaan van een regel met verwijzing naar de website: “Informatie ontleend aan www.debutade.nl”, eventueel aangevuld met de specifieke url.

Privacy

Debutade respecteert de privacy van alle gebruikers en leden van onze website en zorgt er voor dat de informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Overig

Linken naar www.debutade.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. Debutade waardeert uw inbreng: het is belangrijk uw suggesties op- en aanmerkingen te ontvangen om onze website te verbeteren. Dit kan via het contactformulier. Debutade behoudt zich het recht voor om inzenders van reacties en suggesties met naam te noemen, tenzij de inzender expliciet laat weten daar geen prijs op te stellen. Aanstootgevende termen of reacties zullen niet op www.debutade.nl geplaatst worden. Met het bezoeken van de site en het aanleveren van informatie aan de site verklaart de kijker zich stilzwijgend akkoord met alle genoemde voorwaarden.