Debutade in actie

Vele (jeugd)leden van Debutade hebben geconcentreerd Happy Stones zitten schilderen, thuis en in het atelier op les en in de workshops die we hebben gehouden. iedereen die zich er op stortte, was of werd enthousiast en er kwamen de mooiste exemplaren tevoorschijn. Je doet eens iets heel anders dan een tekening op papier of een schilderij op doek.

Op de Kunstmarkt werden de stenen goed verkocht door onze volleerde marktkoopvrouw Jolande Vreeker. De marktkramen met stenen en schilderwerk van de leden zagen er dan ook prachtig uit, een blikvanger aan het begin van het Grote Noord. Bij de kraam met stenen konden kinderen de hele middag stenen beschilderen onder leiding van Lida Verkleij. Ook in het atelier waar Wil Cortie de hele dag aanwezig was en waar een aantal deelnemers zat te schilderen, was veel aanloop. We konden goed uitleggen wat Debutade kan bieden en hoeveel plezier dat oplevert. Dat was leuk om te doen en onze presentatie in de workshops, op de markt en in het atelier leverde veel nieuwe leden op dit jaar. Misschien toch door de Happy Stones een lagere drempel? Maar ook hebben mensen behoefte aan iets positiefs, iets moois in hun leven in deze spannende tijden.

En Debutade is een levendige vereniging als je ziet hoeveel mensen, bestuur, begeleiders en deelnemers zich uit de naad werken op zo’n dag om de Kunstmarkt tot een succes te maken. Fantastisch!

Eén naam wil ik apart noemen: onze voorzitter Wim Mooren heeft het idee voor de Oekraïne actie gelanceerd en samen met het actieteam en de workshop begeleiders Janna Couveld en Violetta Cordes tot in de puntjes uitgewerkt. Dank je wel, Wim, je bent een enthousiaste aanjager en motor geweest en wat doe jij veel voor de vereniging!

Marina Slot

Debutade in actie